Ringsaker Blad
Full screen

Description

 

NORD BY

I samkjøringspakken Nord by finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Nord by når du daglig ut til 45 219 lesere. Leserdekning på 23 %. I oversikten under ser du utgiversted, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

 

Avis    Utgiversted    Antall lesere   Leserdekning Utgivelsesdager
Avisa Nordland Bodø 22 500 27% man -lør
Nordlys Tromsø 22 700 19% man-lør

F&M 22/2

Product details

Leserdekning
23 %
Antall lesere
45 219

Products

Sold by

Ringsaker Blad
Local News Norway